สูบสิ่งปฏิกูล สูบน้ำเสีย

สูบสิ่งปฏิกูล สูบน้ำเสีย (1)

บริการสูบสิ่งปฏิกูล เอสเอเอส เซอร์วิส

บริการสูบสิ่งปฏิกูลโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทีมงานชำนาญการด้านบริการสูบสิ่งปฏิกูลโดยตรงจากประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี ที่เราพัฒนาตัวเอง จากภาคครัวเรือน สู่ภาคอุตสาหกรรมและจะพัฒนาต่อไป มั่นใจได้เลย ว่าการทำงาน
ของเรามีความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา และการให้บริการที่ดีที่สุดและได้รับความใว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาคครัวเรือน
และภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องและมีลูกค้าที่อยู่กับเรามานานมากกว่า 70 โรงงานและจะมีเพิ่มมาเลยเรื่อยอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยการให้บริการของเรา และขอบคุณที่ลูกค้าไว้วางใจในสิ้นค้าบริการเรามาโดยตลอดและไม่จากเราไปใหน

SASSERVICE  COMPANY  LIMITED

ติดต่อฝ่ายขาย  098-1648238

อีเมล์ sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..th